In SWF geen nieuwe papierinzamelaars

SNEEK

De gemeente Súdwest-Fryslân brengt een wijziging aan in het huidige oud papierbeleid. Er komen geen nieuwe papierinzamelaars meer bij.

Het voorstel is om vanaf heden geen nieuwe inzamelaar meer te zoeken en aan te wijzen als een huidige inzamelaar er in een bepaald inzamelgebied mee stopt. De gemeente neemt in dergelijke situaties de inzameling volledig over en verricht de inzameling met behulp van papiercontainers en een zijbelader.

Op dit moment zijn binnen de gemeente zo’n 75 maatschappelijke organisaties actief bij het inzamelen van oud papier en karton. Daarvan zamelt een derde met behulp van papiercontainers (kliko’s) en huisvuilwagen in. Het overige deel van de organisaties zamelt het oud papier en karton in via dozen en bundels en gebruikt daarvoor eigen inzamelmaterieel of een huisvuilwagen. Voor de geleverde diensten ontvangt men van de gemeente een vergoeding op basis van marktprijs minus kosten.