SWF op zoek naar strategische vernieuwer

SNEEK

De nieuwe burgemeester van Súdwest-Fryslân moet een strategische vernieuwer zijn, die anderen meekrijgt en als wendbaar onderhandelaar successen boekt voor de gemeente en haar inwoners.

Dat staat in de profielschets die woensdag 18 april wordt besproken in de speciale raadsvergadering.

De gemeente heeft inwoners gevraagd naar eigenschappen die hun burgemeester zou moeten hebben. Ook is een aantal inwoners van Stavoren, Workum en Sneek geïnterviewd. Daaruit kwamen gewenste eigenschappen als ‘laagdrempelig, toegankelijk, en in no-nonsense taal’,‘organisator, manager, beslisser’ en ‘it moat ien wêze dy’t op de ponge past’. Maar ook : ‘In woord en daad helder zijn.’ ‘Liever een dwarsligger met een sterke eigen visie dan een volgzame partijtijger.

De burgemeester die SWF voor ogen heeft is een visionair die een klimaat voor vernieuwing schept. In de profielschets staat verder dat een burgemeester wordt gezocht die met een frisse en op vernieuwing gerichte blik naar de toekomst kijkt en ziet waar voor Súdwest-Fryslân op economisch, sociaal en cultureel gebied kansen liggen.

’U legt als burgemeester verbanden tussen de wethouders-portefeuilles, en toetst ze aan een overkoepelende visie. Bij portefeuille-overstijgende onderwerpen ziet u de rode draad en zorgt voor goede samenwerking. U laat zich zien als een vernieuwer met durf, met een frisse blik op bestuurlijke uitdagingen en daarbij horende innovatieve oplossingen. U stelt steeds de vraag: ‘Waar liggen onze kansen?’ Daarbij hoort een breed (inter)nationaal netwerk dat u voor de gemeente kan inzetten. U bent ambassadeur en boegbeeld.’