Paques finalist Onderneming van het Jaar

SNEEK

Paques uit Balk is een van de drie finalisten van de Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar (VFO). de andere finalisten zijn Sidijk uit Heerenveen en SPITS uit Oosterwolde.

De drie bedrijven kwamen in de halve finale bovendrijven nadat de jury uit een lange ‘pitchlijst’ zes bedrijven nomineerden. De zes zijn vervolgens onderworpen aan de Business Maturity Model Scan van Deloitte. Die scan beoordeelt de “volwassenheid” van de genomineerde ondernemingen op het gebied van strategie, mate van innovatie, bedrijfsvoering en financiële resultaten van de deelnemende bedrijven. Dat laatste onderdeel is vervolgens nader uitgediept door financiële specialisten van de Rabobank.

Naast alle kerngegevens die uit de BMM-scan kwamen, de cijfermatige onderbouwing en de presentatie heeft de jury zich bij haar beoordeling laten inspireren en leiden door de innovatie en inventiviteit binnen de bedrijven. Door de mate waarin de bedrijven offensief kansen weten te creëren en benutten die zich aandienen door veranderende (markt)omstandigheden. Door een duurzaam beleid ten aanzien van het menselijk kapitaal én de omgeving en de mate waarin de (financiële) resultaten daarvan inzichtelijk zijn. Dit jaar is ‘Leeuwarden’ gekozen als locatie voor de finale van de Verkiezing. Omdat het centrum van deze Culturele Hoofdstad een uitgelezen keuze is om ‘voortreffelijk ondernemerschap’ in de hoofdrol te plaatsen.

In aanloop naar de finale op dinsdag 10 april bezoekt de jury alle drie de finalisten voor een verdieping in de bedrijfsvoering, het product, de markt en de mensen die er werken. De jury bestaat uit ondernemer Jennifer Westers, ondernemer Jetze Botma, ondernemer en winnaar van vorig jaar René de Heij van Probo en staat onder leiding van gedeputeerde Sander de Rouwe.

Paques is een dynamische, innovatieve en ambitieuze wereldwijde speler op het gebied van zuivering van (afval)water en gas. Bij al haar activiteiten streeft ze naar kwaliteit en de juiste balans tussen mensen, planeet en winst.


Auteur