PB ondersteunt Himmeldei in Balk op 24 maart

BALK

Plaatselijk belang Balk Vooruit stelt 500 euro beschikbaar voor de beste schoonmakers tijdens de Himmeldei op 24 maart.

De Himmeldei vindt plaats onder auspiciën van de gemeente de Fryske Marren. Sportverenigingen, clubs, buurtverenigingen et cetera kunnen zich opgeven voor deze himmeldei 2018.

Tijdens deze dag wordt ook in Balk het zwerfvuil opgeruimd.

De gemeente stelt het inzamelmateriaal (prikkers, containers, plastic zakken) en aan het eind van de dag zal het vuil worden opgehaald.

Plaatselijk belang Balk Vooruit ondersteunt deze activiteit met een bijdrage van één keer 500 euro voor een grote groep vrijwilligers (min. 20) of twee keer 250 voor twee kleinere groepen vrijwilligers (min. 10). Een mooie manier op de kas te spekken en een steentje bij te dragen aan het schoonmaken van onze leefomgeving Balk. Opgeven voor 20 februari bij Plaatselijk belang Balk Vooruit.

Gevraagd wordt twee groepen van minimaal 10 personen of een ploeg van minimaal 20 personen die fanatiek aan de slag willen om Balk schoon te maken. En een plan van aanpak: hoe ga je de dag invullen, welk gebied ga je schoonmaken, met hoeveel mensen, waar ga je het bedrag aan besteden, enzovoort.


Auteur

redactie