Mantelzorgmarkt in Sneek

Sneek

Mantelzorgnetwerk Sneek houdt donderdag 8 juni de Mantelzorgmarkt. De markt is in het Theater Sneek aan de Westersingel van 14.00 en 21.00 uur.

Er zijn verschillende activiteiten zoals thematafels waar informatie verkrijgbaar is over vervangende zorg en zorg verlenen samen met familie, thuiszorg, ziekenhuis en/of verpleeghuis en vrijwilligers. Er is informatie beschikbaar voor jongeren die opgroeien met een chronisch zieke of gehandicapte ouder, broer of zus en informatie voor mensen die hun baan combineren met zorg verlenen thuis. Aanwezig zijn het Gebiedsteam, Stipepunt, Onafhankelijke cliëntondersteuner en WMO-raad. De markt biedt verder algemene informatie over mantelzorg en wat de gemeente Súdwest-Fryslân te bieden heeft aan hulp en ondersteuning. De Mantelzorgmarkt wordt georganiseerd door het Mantelzorgnetwerk Sneek: Gebiedsteams Sneek Noord en Sneek Zuid van de gemeente Súdwest-Fryslân, Stipepunt, WMO-raad, Thuiszorg ZWF, Buurtzorg, Standby Fryslân, Patyna, Stichting Sociaal wijkteam Sperkhem/Tuindorp en Timpaan Welzijn. De Manterlzorgmarkt wordt financieel mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Mantelzorg en Informele zorg Súdwest-Fryslân

Auteur

redactie