Brug verbindt culturele centra Zuidwest Fryslân

Sneek

In 2018 vaart het Cultureel Platform SWF met een drijvend podium door Zuidwest Fryslân. In ongeveer 14 dorpen en steden geven plaatselijke amateurkunstbeoefenaars voorstellingen samen met theatergroep SULT. Voor dit project ontvangt het platform € 35.000,- subsidie uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF). De totale investering bedraagt € 226.926,-

Het podium, in de vorm van een brug, vaart op zonne-energie van het ene cultureel centrum naar het andere. Theatergroep SULT wordt per aanlegplek versterkt met plaatselijke leden van koren, korpsen, toneelclubs, et cetera. Publiek zit op de wal of schaart zich met kleine bootjes rondom de brug. Leerlingen van het ROC Friese Poort bouwen het varende podium. De brug is het ultieme symbool voor samenwerking. Zeker in deze waterrijke regio. Sinds 2011 werken de 14 culturele centra in Súdwest-Fryslân al samen. Met dit project ‘Een brug slaan’ wordt de samenwerking verder uitgebreid en zichtbaar gemaakt.   In januari 2017 kunnen inwoners van Fryslân weer subsidie aanvragen uit het IMF. Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk, dorp of regio. Het Adviesteam Zuidwest Fryslân en de dorpencoördinatoren van de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân adviseerden in de laatste subsidieronde van 2016 positief over 25 projecten in de regio. Dit draagt bij aan een totale investering in de leefbaarheid van bijna € 639.000,-. Kijk voor meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.  

Auteur

redactie