Opperrabijn Binyomin Jacobs over Chassidische stromingen

Sneek

Opperrabijn Binyomin Jacobs komt dinsdag 8 november naar de Zuiderkerk in Sneek voor een lezing over Chassidische stromingen.

Het chassidisme is in de eerste helft van de 18e eeuw ontstaan in Polen. De grondlegger is rabbijn Yisroel ben Eliezer (1698-1760), bijgenaam de Ba’al Shem Tov (Hebreeuws voor Meester van de Goede Naam). Chassidim houden zich strikt aan de joodse wetgeving, zoals de spijswetten en kledingvoorschriften. In het chassidisch jodendom heeft elke stroming haar eigen leider. Deze leider staat bekend als een Rebbe. Een Rebbe is een spiritueel leider. Wie zijn de Chassisim? Vormen zij een aftakking van het traditionele Jodendom? Behoren alle mannen met baarden en zwarte hoeden tot de Chassidim? En welke plaats nemen de Lubavitcher Chassisim in de brede Chassidische wereld in? We zien die Lubavitcher Chassidim in de hele wereld medejoden benaderen om de gebedsriemen aan te leggen en we weten dat deze beweging ook openstaat voor contacten met andersdenkenden zonder te willen bekeren. De Rebbe leeft niet meer en toch blijft de Rebbe als het ware levend en inspirerend aanwezig. Hoe plaatsen we dit? En wat is het verschil tussen Chabad en Lubavitch? Er wordt wel gezegd dat er twee dingen overal ter wereld aanwezig zijn: Coca-Cola enChabad! Opperrabijn Binyomin Jacobs, zelf behorend tot deze Chassidische stroming, start zijn lezing om 20.00 uur.  

Auteur

redactie