Ibo Pheifer spreekt in Loodsboot

Sneek

Ibo Pheifer spreekt tijdens de samenkomst op 20 maart in de Loodsboot in Sneek over het thema: 'Welke weg kies jij?'.

De dienst in het evangelisatieschip aan de Harinxmakade begint om 10.45 uur.

Auteur

Joshi Kuiper