Leerlingenopstapplaats Balk naar Treemter

BALK

De opstapplaats voor leerlingenvervoer in Balk is vanwege onveiligheid verplaatst van de Dubbelstraat bij de Rabobank naar de Bogermanstraat bij de Treemter.

Dit naar aanleiding van klachten van ouders van leerlingen die gebruik moeten maken van de busjes van Witteveen voor vervoer van Balk naar onder andere Sneek. De opstapplaats in Balk voldeed niet aan aspecten als beschutting, verlichting en verkeersveiligheid. Ook de opstapplaats in Oosterzee is veranderd. De busjes vertrekken en komen nu aan bij Obs De Wynbrekker. De twee nieuwe opstapplaatsen voldoen volgens de gemeente de Fryske Marren, die 19 opstapplaatsen onderzocht, aan alle voorwaarden. ,,Een klein stapje in de goede richting", reageerde Aukje Folkertsma, een van de ouders die zich verenigd hebben in een actiegroep die het liefst zou zien dat de kinderen met een beperking die naar het speciaal onderwijs gaan zoals vertrouwd van huis worden gehaald en teruggebracht. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de beheerders van beide accommodaties over het gebruik en de ouders zijn geïnformeerd over de wijziging. De gemeente zegt belang te hechten aan een goede organisatie van het leerlingenvervoer. Om dit te monitoren wordt aan betrokkenen gevraagd hoe zij de behandeling van de aanvraag van het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2016-2017 ervaren. Daarnaast houdt de vervoerder Witteveen in mei 2016 een klanttevredenheidsonderzoek.

Auteur

Brenda van Olphen