Pier Vellinga geeft Magister Alvinus lezing

Sneek

De in Nijland geboren Prof. Dr. Ir. Pier Vellinga verzorgt dinsdag 15 maart 20.00 uur de 22e editie van de Magister Alvinus lezing in de Martinikerk in Sneek. De lezing heeft de titel: ‘Klimaatverandering na Parijs’. 

Vellinga ging naar het toenmalige Bogerman lyceum waar hij in 1967 eindexamen deed. Na een jaar studie in de Verenigde Staten ging hij naar de Technische Universiteit Delft waar hij in 1975 afstudeerde in de kustwaterbouwkunde. Hij werkte vervolgens ruim 12 jaar bij het Waterloopkundig laboratorium, nu Deltares, ondermeer aan de Deltawerken. In 1984 hoorde hij voor het eerst over zeespiegelstijging door klimaatverandering.  Dat vond hij zo fascinerend dat hij daarin doorging. In 1988 werd hij adviseur van minister Ed Nijpels van VROM om te werken aan het internationale klimaatbeleid. Hij was onderhandelaar tijdens de eerste internationale politieke conferenties op dit gebied. Later was hij een van de oprichters van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en ontving daarvoor, met anderen de Nobelprijs in 2007. In 1991 werd hij hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en gaf daar leiding aan het Instituut voor Milieuvraagstukken. In 2007 werd hij ook hoogleraar in Wageningen. In de afgelopen 30 jaar heeft hij vooral onderzoek gedaan naar wat klimaatverandering betekent voor de maatschappij op het gebied van water, energie, natuur, landbouw en voeding. Hij adviseerde gedurende vele jaren de Wereldbank en vele overheden en bedrijven, maar ook Venetië en hij werkte mee aan het meest recente Deltaprogramma. Hij is nu voorzitter van het bestuur van de Urgenda, en sinds 2014 lid van de Waddenacademie in Leeuwarden. De Waddenacademie doet onderzoek en adviseert over de toekomst van dit Unesco Werelderfgoed, hierbij gaat het om ideeën en projecten die goed zijn voor het ecosysteem en tegelijkertijd goed zijn voor de werkgelegenheid van het gebied rondom de Waddenzee.

Auteur

Joshi Kuiper