Bezorging en adverteren

Verspreidgebied Sneeker Nieuwsblad

Sneeker Nieuwsblad wordt wekelijks op woensdag verspreid in de plaatsen Abbega, Bakhuizen, Balk, Boazum, Britswert, Dearsum, Easterwierrum, Elahuizen, Folsgare, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Harich, Heeg, Hommerts, Idzega, Ijlst, Indijk, Itens, Jutrijp, Kolderwolde, Koufurderige, Loenga, Lytsewierrum, Mirns, Nijemirdum, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega (G), Oudega (W), Oudemirdum, Poppenwier, Raerd, Reahus, Rien, Rijs, Ruigahuizen, Sandfirden, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Sloten, Smallebrugge, Sneek, Sondel, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Uitwellingerga, Wijckel, Wiuwert, Woudsend, Ypecolsga en Ysbrechtum

Afgiftepunten Sneeker Nieuwsblad – U kunt hier zelf de krant ophalen:
Abbega Bak, Moarrawei 3-A
Heeg Coop, Koaldyk 11
IJlst Poiesz, De Dassenboarch 32
Loënga Camping Pasveer, Pasfeardyk 6
Offingawier RCN De Potten, De Potten 2-38
Oudega Groene emmers op splitsing, Tsjerkewei 1; Troefmarkt Oudega swf, Hagenadyk 12
Oudemirdum Dorpswinkel Oudemirdum, Jan Schotanuswei 34
Poppenwier Eetcafe de Trilker, Marsherne 2
Scharnegoutum Poiesz, Legedyk 30
Sneek Albert Heijn, Middelzeelaan 4;  Sint Antoniusplein 35; Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1;
Bonifatiushuis, Jachthavenstraat 28; Cigo, Oosterdijk 85; Jumbo, Normandiaplein 4; Laarzaan Beheer bv, Lemmerweg 65; Lewinkel, Bolswarderweg 11; Poiesz, Boschplein 7;  Jancko Douwamastraat 29;  Keizersmantel 437; Primera Jorna, Singel 10; Tellens, Napjusstraat 114; Wumkeshus, Maria Louisestraat 7
Uitwellingerga Groene bak op paal, Greate Súdein 33 -35; Groene bus aan hek, Brêgefinne 10
Wijckel Henk Deinum, Heerenhoogweg 46
Woudsend Reekers Installatie, Vosseleane 16-A; Spar Kraakman, Op 'e Romte 15
Ysbrechtum Dorpswinkel Greidanus, Epemawei 21

Indien u de papieren krant hebt gemist, kunt u altijd de  digitale editie lezen..

Het archief is te vinden op dekrantvantoen

Adverteren
Wij kunnen helpen de koers te bepalen in het veel omvattende medialandschap, zodat u de kracht kunt ervaren van crossmediaal adverteren. U zult zien dat onze media een bijzonder waardevolle bijdrage leveren aan de effectiviteit van een campagne in de Noordelijke regio. Ga voor meer informatie naar NDC mediagroep

Bezorgklacht melden.
U kunt een klacht indienen als u in een van bovengenoemde plaatsen woont. Woont u in een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet vanzelfsprekend. U kunt in dat geval een krant meenemen bij een afgiftepunt of de digitale versie lezen. 

Lees hier onze Privacy Statement

Adverteren

De weekbladen bieden met meer dan 40 verschillende titels lokaal nieuws en ontspanning. Voor al onze merken geldt dat we 24 uur per dag relevante content leveren. Op de juiste plek, op het juiste moment en in de vorm die de ontvanger op dat moment kiest: print, online, mobile, out of home of events. Relevantie en bereik maakt onze producten interessant voor adverteerders.

Meer informatie over adverteren

Familieberichten

Rouwadvertenties, geboorteberichten en jubileumberichten.

Familieberichten kunt u telefonisch of  per e-mail doorgeven:
Telefoon: 088-8005700
E-mail: familieberichtenweekbladen
@ndcmediagroep.nl

Bekijk hier de tarieven en sluitingstijden.

Familieberichten online