Bezorging en adverteren

Verspreidingsgebied Sneeker Nieuwsblad

Sneeker Nieuwsblad wordt wekelijks verspreid in de plaatsen Abbega, Bakhuizen, Balk, Boazum, Britswert, Dearsum, Easterwierrum, Elahuizen, Folsgare, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Harich, Heeg, Hommerts, Idzega, Ijlst, Indijk, Itens, Jutrijp, Kolderwolde, Koufurderige, Loenga, Lytsewierrum, Mirns, Nijemirdum, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega (G), Oudega (W), Oudemirdum, Poppenwier, Raerd, Reahus, Rien, Rijs, Ruigahuizen, Sandfirden, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Sloten, Smallebrugge, Sneek, Sondel, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Uitwellingerga, Wijckel, Wiuwert, Woudsend, Ypecolsga en Ysbrechtum

Afgiftepunten Sneeker Nieuwsblad – U kunt hier zelf de krant ophalen:
Sneek, Primera Jorna, Singel 10
Sneek,  PoieszJancko Douwemastraat 
Sneek,  Poiesz, Keizersmantel
Sneek,  AH, Middelzeelaan
Sneek,  Antonius Ziekenhuis, Bolswarderlaan
Sneek,  Jumbo, Normandiaplein
Sneek,  BP Slump Oil, Lemmerweg 63
Sneek,  Cigo Sneek, Oosterdijk 85
Sneek,  Lewinkel, Bolswarderweg 11
Scharnegoutum: Poiesz Legedyk
IJlst: Poiesz, Dassenborch
Heeg: Coop Gerritsma, Koaldyk 11
Wijckel: Henk Deinum, Heerenhoogweg 46
Woudsend: Reekers Installatiebedrijf, Vosseleane 16a
Offingawier: RCN De Potten
Loenga: Camping Pasveer

Indien u de papieren krant hebt gemist, kunt u altijd het  digitale archief raadplegen.

Bezorgklacht melden.
U kunt een klacht indienen als u in een van bovengenoemde plaatsen woont. Woont u in een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet vanzelfsprekend. U kunt in dat geval een krant meenemen bij een afgiftepunt of de digitale versie lezen. 

Klacht Melden

Via internet kunt u via het onderstaande formulier snel exact doorgeven of vragen wat er aan de hand is. Uw klacht wordt dan meteen geregistreerd.

.

Adverteren

Adverteren kan zowel online als in print. De prijs van een advertentie hangt af van verschillende factoren zoals het doel van de advertentie, het formaat, positie en frequentie.

Meer informatie over adverteren

Familieberichten

Rouwadvertenties, geboorteberichten en jubileumberichten.

Familieberichten kunt u telefonisch of  per e-mail doorgeven:
Telefoon: 088-8005700
E-mail: familieberichtenweekbladen
@ndcmediagroep.nl

Bekijk hier de tarieven en sluitingstijden.

Familieberichten online

Rubrieksadvertenties

Rubrieksadvertenties in de krant kunt u online opgeven.

Online doorgeven