Bezorging en adverteren Sneeker Nieuwsblad

Verspreidgebied Sneeker Nieuwsblad
Sneeker Nieuwsblad wordt wekelijks op woensdag verspreid in de plaatsen Abbega, Bakhuizen, Balk, Boazum, Britswert, Dearsum, Easterwierrum, Elahuizen, Folsgare, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Harich, Heeg, Hommerts, Idzega, Ijlst, Indijk, Itens, Jutrijp, Kolderwolde, Koufurderige, Loenga, Lytsewierrum, Mirns, Nijemirdum, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega (G), Oudega (W), Oudemirdum, Poppenwier, Raerd, Reahus, Rien, Rijs, Ruigahuizen, Sandfirden, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Sloten, Smallebrugge, Sneek, Sondel, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Uitwellingerga, Wijckel, Wiuwert, Woudsend, Ypecolsga en Ysbrechtum

Afgiftepunten Sneeker Nieuwsblad – U kunt hier zelf de krant ophalen:
Abbega Bak, Moarrawei 3-A
Balk Poiesz, F.D. Hoekstraplein 5
Heeg Coop, Koaldyk 11
IJlst Poiesz, De Dassenboarch 32
Oudega Groene emmers op splitsing, Tsjerkewei 1; Troefmarkt, Hagenadyk 12
Oudemirdum Dorpswinkel, Jan Schotanuswei 34
Poppenwier Eetcafe de Trilker, Marsherne 2
Scharnegoutum Poiesz, Legedyk 30
Sneek Albert Heijn, Middelzeelaan 4;  Sint Antoniusplein 35; Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1; Cigo, Oosterdijk 85; Jumbo, Normandiaplein 4; Lewinkel, Bolswarderweg 11; Poiesz, Boschplein 7;  Jancko Douwamastraat 29;  Keizersmantel 437; Primera, Singel 10
Uitwellingerga Groene bak op paal, Greate Súdein 33 -35; Groene bus aan hek, Brêgefinne 10
Wijckel Kwekerij Deinum, Heerenhoogweg 46
Woudsend Reekers Installatie, Vosseleane 16-A; Spar, Op 'e Romte 15
Ysbrechtum Dorpswinkel Greidanus, Epemawei 21

Indien u de papieren krant hebt gemist, kunt u altijd de digitale editie lezen.

Het archief is te vinden op dekrantvantoen.

Bezorgklacht melden
U kunt een klacht indienen als u in een van bovengenoemde plaatsen woont. Woont u in een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet vanzelfsprekend. U kunt in dat geval een krant meenemen bij een afgiftepunt of de digitale versie lezen. 

Lees hier ons Privacy Statement.

Adverteren

De weekbladen bieden met meer dan 40 verschillende titels lokaal nieuws en ontspanning. Voor al onze merken geldt dat we 24 uur per dag relevante content leveren. Op de juiste plek, op het juiste moment en in de vorm die de ontvanger op dat moment kiest: print, online, mobile, out of home of events. Relevantie en bereik maakt onze producten interessant voor adverteerders.

Meer informatie over adverteren

Familieberichten

Rouwadvertenties kunt u eenvoudig en snel doorgeven via
www.familieberichten.nl

E-mail: weekbladen
@familieberichten.nl
Telefoon: 088-8005700

Voor geboorte en jubilea:
info@rubrieks.nl
Tel: 088-800400

Familieberichten.nl