Bezorging en adverteren

Verspreidgebied Sneeker Nieuwsblad

Sneeker Nieuwsblad wordt wekelijks op woensdag verspreid in de plaatsen Abbega, Bakhuizen, Balk, Boazum, Britswert, Dearsum, Easterwierrum, Elahuizen, Folsgare, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Harich, Heeg, Hommerts, Idzega, Ijlst, Indijk, Itens, Jutrijp, Kolderwolde, Koufurderige, Loenga, Lytsewierrum, Mirns, Nijemirdum, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega (G), Oudega (W), Oudemirdum, Poppenwier, Raerd, Reahus, Rien, Rijs, Ruigahuizen, Sandfirden, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Sloten, Smallebrugge, Sneek, Sondel, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Uitwellingerga, Wijckel, Wiuwert, Woudsend, Ypecolsga en Ysbrechtum

Afgiftepunten Sneeker Nieuwsblad – U kunt hier zelf de krant ophalen:
Sneek, Primera Jorna, Singel 10
Sneek,  PoieszJancko Douwemastraat 
Sneek,  Poiesz, Keizersmantel
Sneek,  AH, Middelzeelaan
Sneek,  Antonius Ziekenhuis, Bolswarderlaan
Sneek,  Jumbo, Normandiaplein
Sneek,  BP Slump Oil, Lemmerweg 63
Sneek,  Cigo Sneek, Oosterdijk 85
Sneek,  Lewinkel, Bolswarderweg 11
Scharnegoutum: Poiesz Legedyk
IJlst: Poiesz, Dassenborch
Heeg: Coop Gerritsma, Koaldyk 11
Wijckel: Henk Deinum, Heerenhoogweg 46
Woudsend: Reekers Installatiebedrijf, Vosseleane 16a
Offingawier: RCN De Potten
Loenga: Camping Pasveer

Indien u de papieren krant hebt gemist, kunt u altijd de  digitale editie lezen..

Het archief is te vinden op dekrantvantoen

Adverteren
Wij kunnen helpen de koers te bepalen in het veel omvattende medialandschap, zodat u de kracht kunt ervaren van crossmediaal adverteren. U zult zien dat onze media een bijzonder waardevolle bijdrage leveren aan de effectiviteit van een campagne in de Noordelijke regio. Ga voor meer informatie naar NDC mediagroep

Bezorgklacht melden.
U kunt een klacht indienen als u in een van bovengenoemde plaatsen woont. Woont u in een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet vanzelfsprekend. U kunt in dat geval een krant meenemen bij een afgiftepunt of de digitale versie lezen. 

Lees hier onze Privacy Statement

Adverteren

De weekbladen bieden met meer dan 40 verschillende titels lokaal nieuws en ontspanning. Voor al onze merken geldt dat we 24 uur per dag relevante content leveren. Op de juiste plek, op het juiste moment en in de vorm die de ontvanger op dat moment kiest: print, online, mobile, out of home of events. Relevantie en bereik maakt onze producten interessant voor adverteerders.

Meer informatie over adverteren

Familieberichten

Rouwadvertenties, geboorteberichten en jubileumberichten.

Familieberichten kunt u telefonisch of  per e-mail doorgeven:
Telefoon: 088-8005700
E-mail: familieberichtenweekbladen
@ndcmediagroep.nl

Bekijk hier de tarieven en sluitingstijden.

Familieberichten online