Nieuws

Onze redactie staat voor u klaar

  • Jessica Koning Webredacteur
  • Frits Tromp Webredacteur
  • Sjoerd Stiensma (Eind)redacteur Sneeker Nieuwsblad.

Dichterbij kan niet.

Sneeker Nieuwsblad volgt het nieuws in de plaatsen Abbega, Bakhuizen, Balk, Boazum, Britswert, Dearsum, Easterwierrum, Elahuizen, Folsgare, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Harich, Heeg, Hommerts, Idzega, Ijlst, Indijk, Itens, Jutrijp, Kolderwolde, Koufurderige, Loenga, Lytsewierrum, Mirns, Nijemirdum, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega (G), Oudega (W), Oudemirdum, Poppenwier, Raerd, Reahus, Rien, Rijs, Ruigahuizen, Sandfirden, Scharnegoutum, Sibrandabuorren, Sloten, Smallebrugge, Sneek, Sondel, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Uitwellingerga, Wijckel, Wiuwert, Woudsend, Ypecolsga en Ysbrechtum.

Redacteur: Sjoerd Stiensma
Telefoon: 06-15901154
Email: redactie@sneekernieuwsblad.nl

Sneeker Nieuwsblad is een uitgave van NDC mediagroep
Sixmastraat 15, 8932 PA/ Postbus 394, 8901 BD Leeuwarden 
www.ndcmediagroep.nl

 

Tip de redactie

Goede nieuwstip? Laat het de redactie weten!

Mail de redactie en vermeld daarin uw naam, telefoonnummer of e-mailadres om de redactie de gelegenheid te bieden contact op te nemen voor aanvullende vragen of om de tip te controleren. Wanneer u foto’s meestuurt dient het auteursrecht bij de inzender te berusten. De inzender vrijwaart NDC mediagroep voor claims van rechthebbende indien ten onrechte auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de rechthebbende worden ingezonden. Foto’s zonder vermelding van de maker/fotograaf worden door NDC mediagroep niet geplaatst.