Huurdersvereniging Sneek houdt enquête

SNEEK Huurdersvereniging Sneek (HV Sneek) houdt een enquête om nog meer te weten wat er leeft onder de huurders van Accolade.

De digitale enquête kan ingevuld worden van 26 maart tot 8 april. De Huurdersvereniging wil graag dicht bij haar leden staan en weten wat er leeft onder de huurders. Daarom onderzoekt ze samen met de Woonbond, de landelijke belangenorganisatie van huurders, wat de mening van de huurders is. Ze wil weten hoe ze haar achterban het beste kan informeren en raadplegen. Tevens wil ze weten of er huurders zijn die zelf actief willen zijn.een is een actieve vereniging die opkomt voor de belangen van haar leden.

HV Sneek maakt, namens haar leden, afspraken met Accolade en Gemeente Súdwest-Fryslân over onder anmdere het aantal beschikbare huurwoningen, energiebesparing en de hoogte van de huren.

De enquête kan worden ingevuld via de link http://www.woonbondonderzoek.nl/hvsneek. Binnenkort ontvangen de huurders een persoonlijke uitnodiging.

Op 30 april presenteert HV Sneek tijdens de jaarvergadering de resultaten en bespreekt deze met haar achterban.