Jeugddijkgraaf Melissa: ,,Gebruik je stem!”

FOLSGARE De 19-jarige Melissa Brandsma uit Folsgare is sinds juni vorig jaar jeugddijkgraaf. Ze geniet volop van de werkzaamheden voor Wetterskip Fryslân. Een gesprek over lieslaarzen, aangespoelde containers en het belang van stemmen.

,,Twee jaar geleden haalde ik mijn Havodiploma, en daarna ging ik nog een jaar naar het VWO”, vertelt Melissa Brandsma. ,,Ik wist niet zo goed wat ik wilde studeren en welke kant ik uit zou gaan. Op school zag ik een flyer liggen met informatie over het jeugdbestuur van Wetterskip Fryslân. Het leek me meteen leuk, ‘iets met water’ te gaan doen”.

De oud-scholiere uit Folsgare stuurde een motivatiebrief en werd uitgenodigd voor een gesprek. ,,Daarna werd ik vrijwel meteen aangesteld als jeugddijkgraaf. Ik ben de eerste bij dit wetterskip. De werkzaamheden zijn zeer divers. De ene dag sta ik met lieslaarzen in een sloot, de volgende dag zit ik in een vergaderzaal te praten over de zeespiegelstijging. In het begin miste ik school wel, maar ik ben nu zo actief met het jeugdbestuur dat het gemis wel voorbij is.”

Melissa woont vergaderingen van het Algemeen Bestuur bij en waterschapsweekenden. Daarnaast geeft zij gastlessen over water en het Wetterskip Fryslân. ,,Een tijdje terug hadden we crisisoverleg toen de vele containers aangespoeld waren op de Waddeneilanden. De vraag was toen: hoe gaan we met alle partijen communiceren? Wie doet wat?” Ze liep een dag mee op Ameland, waar ze samen met twee andere jeugdbestuurders de rioolwaterzuivering onder de loep nam. Ze heeft inmiddels haar eerste uren als dijkwacht gelopen en distels gestoken.

,,Komende zomer ga ik naar Texel, waar we op de avonden besprekingen over water hebben, en waar we overdag het veld ingaan. Gemiddeld ben ik twee dagen per week bezig als jeugddijkgraaf. Maar nu richting de verkiezingen (20 maart, AdV) is het drukker. Ik mag nu voor het eerst zelf stemmen en vele jongeren met mij. Ik vraag hen wat ze belangrijk vinden.”

Lees het complete artikel vandaag in het Sneeker Nieuwsblad.