Taaleilanden bij Lewinski

SNEEK Kunst-en cultuurpodium Harmonica presenteert zondag 17 maart vanaf 15.30 uur in Lewinski Taaleilanden, een lezing over Fries en dialecten met live muziek.

De lezing wordt verzorgd door Siebren Dijk verzorgt de lezing. Hein Jaap Hilarides, Sake Hijlkema en Jan de Vries zorgen voor de muzikale omlijsting en Anske Smit uit Sneek draagt voor uit eigen
werk. Een middag voor iedereen die van de Friese taal houdt. 

Net als alle talen heeft het Fries zijn dialecten, met meestal maar minimale verschillen tussen naburige dorpen. Her en der in de provincie, aan de randen van het taalgebied, zijn echter plekken die sterk afwijken van hun omgeving: Hindeloopen en de eilanden Terschelling en Schiermonnikoog. Daar is het dialect in de grond wel Fries maar is het volledig zijn eigen weg gegaan. Naast deze eigenzinnige Friese dialecten zijn er Fries-Nederlandse mengtalen, zoals het Stadsfries in de grotere Friese steden, het Bildts en het Amelands.

De lezing gaat over het ontstaan en de huidige stand van zaken van dialecten in Friesland. Interessante bijzonderheden zoals deelwoorden op Terschelling, geslachten op Schiermonnikoog en het conservatisme van Hindeloopen, komen aan bod. Daarnaast is er aandacht voor mengdialecten, in de basis hetzelfde, maar zeker niet één pot nat! De lezing wordt afgewisseld met muziek en gedichten afkomstig van diverse 'taaleilanden'.