Afslag Raerd N354 wordt ovatonde

RAERD - De afslag Raerd in de N354 Sneek-Leeuwarden wordt vervangen door een ovatonde.

Datzelfde geldt voor de kruising verderop naar Easterwierrum. Het werk is onderdeel van het provinciale plan om de verkeersveiligheid op het wegtracé N354 Tsienzerbuorren-Raerd-Easterwierrum te verhoghen.

De weg bij Tsienzerbuorren zal worden heringericht in combinatie met een snelheidsverlaging van 80 naar 60 kilometer per uur.