Alliade wil 32 wooneenheden bouwen rond Spil

SNEEK - Zorggroep Àlliade ziet mogelijkheden om een nieuwe voorziening te realiseren rond wijkgebouw De Spil in woonwijk Tinga te Sneek. Het gaat om 32 wooneenheden voor ouderen met intensieve zorg met in de toekomst een mogelijke uitbreiding naar 40 wooneenheden.

Alliade zegt ook kansen te zien om de functie van wijkgebouw te combineren met het nieuwbouwplan. Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest Fryslân is geïnteresseerd in dit verzoek omdat deze gebiedsontwikkeling kansen biedt voor de woonwijk Tinga in het algemeen en dat van wijkgebouw De Spil in het bijzonder.

B. en w. laat in een brief aan de commissie Doarp, Stêd en Omkriten weten in te stemmen met een verkenning naar de mogelijkheden ervan. Bij deze verkenning zullen de besturen van zowel De Spil als het Wijkpanel Tinga worden betrokken. Het is voor het College belangrijk dat er ook draagvlak is of ontstaat bij de direct aanwonenden.

De urgentie en/of het belang voor De Spil is, ze zegt de gemeente, gelegen het feit dat het onderzoek dat is aangekondigd in het Beeldplan Tinga voor het opknappen of overdragen van het gebouw geen resultaat heeft opgeleverd.