Zonnepanelen rond rioolwaterzuivering

SNEEK - Wetterskip Fryslân wil op de grond rond de rioolwaterzuivering aan de Buitenroede in Sneek zonnepanelen plaatsen.

Daarmee wil de rwi in de toekomst (grotendeels) in haar eigen energiebehoefte te kunnen voorzien, opgewekt op een duurzame manier. Voor het terrein is een zogenaamd ‘legplan’ ontwikkeld, waarmee op een optimale manier de opstelling van zonnepanelen wordt ingevuld.

Voor de optimale opstelling van de zonnepanelen is het nodig dat een aantal bomen worden gekapt. Deze bomen maken deel uit van een groencluster. Daarom geldt een herplantplicht. Dit gebeurt in overleg met de gemeente.

Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan maar voldoet aan het door de raad vastgestelde beleid voor het plaatsen van zonnepanelen. Aan het plan kan daarom medewerking worden verleend door de projectafwijkingsprocedure toe te passen.