Supermarkt Heeg wil naar Tollewei

HEEG - De gemeente Súdswest Fryslân wil planologisch meewerken aan de verhuizing van de Coop supermarkt van de Koaldyk in Heeg naar de Tollewei naast Talma State.

De winkel op de huidige locatie voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het eventueel moderniseren van de winkel is binnen de huidige contouren ook niet echt meer mogelijk waardoor men op zoek gegaan is naar een locatie waarop eventueel een geheel nieuwe winkel gebouwd kan worden.

Daar is niet iedereen even blij mee in Heeg. De grond, eigendom van Elkien, was eerder in beeld voor de bouw van seniorenwoningen. Daar is behoefte aan in Heeg, net als aan starterswoningen. De werkgroep Griis&Grien is teleurgesteld nu hier blijkbaar een streep is door gehaald.

De gemeente zegt in het voorstel richting commissie Doarp, Stêd en Omkriten dat de te verlaten locatie aan de Koaldyk zou kunnen worden ingevuld met ongeveer 8 woningen. Parkeerruimte is voldoende aanwezig.

Omwonenden in de buurt van Talma State zijn bang voor overlast van bevoorradend vrachtverkeer.