Circus Crescendo zaterdag in Heeg

HEEG - Vanwege het 100-jarig bestaan van Crescendo is zaterdag in It Heechhûs van Heeg Circus Crescendo .

Hiervoor hebben de basisscholieren van Heeg samen met het onderwijzend personeel acts bedacht. Met hulp van onder andere Sander Balk van circus Salto hebben zij een voorstelling in elkaar gedraaid.

Ook vanuit KEK2 wordt een bijdrage geleverd aan dit project, met advies en docenten, om creativiteitsontwikkeling van zowel leerkrachten als leerlingen te bevorderen. KEK2 staat voor de tweede periode 'Kultueredukaasje mei Kwaliteit'. Het is een meerjarig project voor het primair onderwijs, dat zich richt op de verankering van cultuureducatie in het onderwijs.

Het circus wordt in It Heechhûs opgebouwd. Er komt een ware circuspiste met een echte circus directeur. De muziek wordt begeleidt door het jeugdkorps van het jubilerende Crescendo onder leiding van Guus Pieksma.

Om 16.00 uur zullen de kinderen van groep 1 tot en met groep 4 optreden. Vanaf 19.00 uur de kinderen van groep 5 tot en met groep 8 optreden. Na afloop van de avondvoorstelling is er een kinderdisco, met disco Silver.

Kaarten kosten € 5,- per persoon. Voor beide voorstellingen geldt een aanbieding voor 7.50 euro. Kinderen van de basisschool hebben gratis entree.