Verandering van spijs in Oosterkerk

SNEEK Dominee Alex van Ligten geeft maandag 18 maart vanaf 20.00 uur een inleiding tijdens de inspiratieavond van de Protestantse Gemeente Sneek in de Oosterkerk. Thema is: Verandering van spijs.

 

Verandering van Spijs doet eten, luidt het gezegde. Geldt dat altijd, voor elke spijs? Of is verandering ook vaak iets dat ons de eetlust beneemt? ‘Alles woelt hier om verand’ring’ zei een regel uit een oud gezang: ‘Rust mijn ziel, uw God isKoning’. Rust willen wij, maar dat werkelijk alles steeds maar lijkt te veranderen, baart juist grote onrust. En angst voor de toekomst. De wereld verandert in een steeds razender tempo, maar dat alles hier woelt om verandering, is dus al langer zo, minstens zo lang al als dat lied bestaat – en dat stamt van vóór 1800.

Hoe staan wij daarin? Als individu, als kerk, in de samenleving? Wat is er blijvend? Of klopt het wat een ander lied, ‘Grijp toch de kansen door God u gegeven’, zegt? ‘Niets is hier blijvend’ God! Die is in elk geval onveranderlijk, eeuwig dezelfde, beweerde de oude, stoere dogmatiek van de kerk. Klopt dat? En in het Nieuwe Testament staat dat Jezus Christus ‘gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid’. Of, luidt dan de bange vraag: zijn ze daarmee ook niet wat uit de tijd geraakt?

Een avond hardop nadenken over uiterlijke en innerlijke veranderingen, over al die zaken waarbij we ons moeten afvragen of alle verandering wel een verbetering is, en hoe het zich verhoudt tot de bijbelse oproep om ommekeer. Op 18 maart in de Oosterkerk gaan we het daarover hebben, in samenhang met alles wat ermee te maken heeft. Maar het kan niet álle kanten uitwaaien, want wij zijn ook weer niet zo veranderlijk als het weer