Ongerustheid over dance op Veemarktterrein groeit

SNEEK - In een antwoord op de zienswijze van de bewonerscommissie die erg bezorgd is over de plannen van de verplaatsing van The Garden of Dance naar het Veemarktterrein in Sneek laat de gemeente weten dat nog geen besluit is genomen en er geen reden is tot ongerustheid.

Maar vooral de laatste passage wakkert de ongerustheid bij de omwonenden alleen maar aan, zo schrijven zij in een bericht aan deze krant. Bewoners en bedrijven in de wijk zettten zich gezamenlijk schrap.

Uit gemeentelijke stukken die door de werkgroep van verontruste bewoners zijn opgevraagd, blijkt namelijk dat niet alleen het dancefestival in de Stadhuistuin maar ook dat op het Schaapmarktplein tijdens de Sneekweek van 2019 wordt verplaatst naar het Veemarktterrein.

De gemeente SWF spreekt zelf van een capaciteit van bijna 9000 bezoekers gedurende negen dagen. Een verdere uitbreiding van het festivalterrein op deze locatie wordt niet uitgesloten. Ook zijn er plannen voor een tijdelijke brug van het Martiniplein naar de Westersingel om de toegankelijkheid van het festivalterrein te verbeteren.

De plannen voor een ’Garden of Dance” zijn in de ogen van de omwonenden nu al uitzonderlijk. Negen dagen lang van 20.00 tot 01.00 uur ’s nachts gratis dance muziek! Dit bestaat nergens in heel Europa, zo zeggen zij. ’Op partysites wordt het festival al aangekondigd en zelfs daar wordt vermeld dat dit erg lang is. De programmering staat al op de website van de organisator die een aantal topacts in het dance genre aankonmdigt waaronder DJ Paul Elstak, Def Rhymz en rapper Boef.’

De bewoners van de wijk zijn van mening dat een dergelijk festival beslist niet op dit parkeerterrein, midden in een woonwijk gehouden kan worden. ’De gemeente SWF lijkt niet te beseffen dat het Veemarktterrein midden in een woonwijk ligt, met woningen, bedrijven en zelfs een 24/7 kinderopvang, grenzend aan het beoogde terrein! Los van de vraag of je van dance houdt of niet, mag het duidelijk zijn dat de beats en de bassen hard binnenkomen bij de omwonenden. Hun woningen staan op een afstand van 20 tot 200 meter van het festivalterrein en veel moeten de volgende dag ook nog gewoon werken.’

Volgens de werkgroep heeft de gemeente SWF in haar afweging alleen gekeken naar het beoogde festivalterrein en een geschikte toegangsweg. ’In haar stukken komt niet naar voren dat het te managen en te beveiligen gebied van de Sneekweek substantieel vergroot wordt. Te verwachten lawaaiboten aan de Geeuwkade, rondzwervende bezoekers in de wijk, spontane “afterparties”, drugoverlast, toiletgang in voor en achtertuintjes, op bedrijfsterreinen en in stegen zijn niet in kaart gebracht net als de overlast langs de looproutes van en naar het terrein. Geluidsoverlast wordt afgedaan met een ongefundeerde aanname dat de bebouwing wel voor geluidsreductie zal zorgen.’