Heeg wordt voorbeeldorp duurzaamheid

HEEG - Coöperatie Duurzaam Heeg, Plaatselijk Belang Heeg, de gemeente Súdwest-Fryslân, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân tekenen morgen een intentieverklaring om van Heeg een voorbeelddorp te maken in de transitie naar aardgasvrije verwarming.

In Heeg willen inwoners ambitieus op weg naar aardgasvrije verwarming: niet langer praten, maar vooral doen. Samen kunnen de Coöperatie Duurzaam Heeg, Plaatselijk Belang Heeg, de gemeente, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân deze beweging versnellen. Daarom slaan deze partijen de handen ineen. Heeg is op deze manier een voorbeelddorp in Fryslân.

De genoemde partijen willen in de onderzoeksfase van het pilotproject Warm Heeg de collectieve verwarming door aquathermie onderzoeken. Morgen tekenen ze daarvoor een intentieverklaring, samen met de inwoners van Heeg.

Wethouder Erik Faber komt namens de gemeente Súdwest-Fryslân, Michiel Schier namens de provincie Fryslân en Egbert Berenst namens Wetterskip Fryslân.