Jubilarissen Ons Genoegen

HEEG - Rimmer Cnossen,Gosse Woudsma, Uilke Visserman en Hessel Reitsma zijn vanwege hun trouwe lidmaatschap in het zonnetje gezet bij mannenkoor Ons Genoegen in Heeg.

De heren zingen al heel lang bij het koor. Cnossen, Woudsma en Visserman hebben inmiddels de 50 jaar volgemaakt. Reitsma is 40 jaar lid. Ze kregen alle vier een aandenken in de vorm van een verzilverd bord met klok en inscriptie.

Het op 19 september 1926 opgerichte christelijk mannenkoor geldt als het oudste mannenkoor van Fryslân. ,,It sette útein mei 15 mannen ûnder lieding fan Kaspersma. Der waard songen yn tsjerken en útfieringen mei foardrachtwedstriden. Mei sukses reisge it koar nei konkoersen oeral hinne de trofeën waarden op it findel spjelde. Der wurdt noch altyd songen yn tsjerken en tehúsen”, zegt secretaris Wiebe Leenstra van Ons Genoegen.

het koor telt op dit moment 22 leden afkomstig uit Heeg, Oudega, Hommerts, Gaastmeer, Woudsend, Sneek, Sondel en Wjelsryp. Het koor staat onder leiding van Doede Terluin uit Bolsward.

Het koor repeteert elke woensdagavond in It Heechhûs. Nieuwe leden zijn welkom.