GroenLinks alert op nieuwe sociale wetgeving

SNEEK Rowdy van der Veen (GroenLinks) stelde in de raadsvergadering van 28 februari de landelijke wet, die mensen met schulden een minimuminkomen moet garanderen, aan de orde. Deze wet loopt echter twee jaar vertraging op.

Momenteel wordt gesteld dat bijstandsgerechtigden na het betalen van maandelijkse rekeningen van hun uitkering 90 procent overhouden. De nieuwe wet streeft naar 95%. Wethouder van Gent gaat onderzoeken wat deze aanpassing voor gevolgen heeft in Súdwest. Ze gaf aan daar binnen drie maanden op terug te komen. ,,Dat is een reële termijn”, aldusRowdy van der Veen.

,,De fractie van GroenLinks heeft intensief contact met het WMO-platform en de Cliëntenraad WWB (Wet, werk, bijstand)”, zegt hij. Ook probeert hij op allerlei bijeenkomsten mensen te spreken. Met het sociaal beleid doet Súdwest het in hoofdlijnen goed, dat blijkt ook uit recent onderzoek van de Ombudsman. Maar: ,,De gemeente wordt ook wel ervaren als onbereikbaar of de voorschriften of antwoorden worden als onbegrijpelijk ervaren.”