Vier ton voor MFC ‘It Joo’

De raad van Súdwest is akkoord met een bijdrage van vier ton voor de opknapbeurt van multifunctioneel centrum ‘It Joo’.

Ruurd Abma is een centraal figuur rondom ‘It Joo’. In de jaren 1985-2000 was Ruurd Abma stichtingsvoorzitter en in 2016 nam hij zitting in de fondsencommissie om een extra bijdrage te verkrijgen van de gemeente voor een grondige opknapbeurt van ‘It Joo’. Dat is nu gelukt.

Desondanks vergt de opknapbeurt van ‘It Joo’ nog meer geld. Daarover toont Ruurd Abma zich optimistisch. ,,Met extra ondersteuning door de provincie en de inbreng van financiële middelen uit bijvoorbeeld fondsen en een behoorlijk stuk zelfwerkzaamheid moet het lukken om ‘It Joo’ voor de komende twintig jaar te laten fungeren als centrum voor de leefbaarheid in onze regio.”

Het CDA gaf zijn goedkeuring aan de gelden voor ‘It Joo’. Christen-democraat Pieter Greidanus betoogt dat de functie van ‘It Joo’ meer is dan alleen dorpshuis en culturele voorziening. ,,Ook de voetbalvereniging en andere sportvoorzieningen maken gebruik van ‘It Joo’.” Bovendien is de gemeente eigenaar van het gebouw en is Súdwest verplicht gebouwen in orde te hebben. De FNP stemde ook voor. ,,Wy kinne Aldegea as in doarp mei in warber ferieningslibben. ‘It Joo’ spilet dêr in grutte rol yn en hat harren plannen de lêste jierren bysteld fan tige ambisjeus nei mear praktyske oplossingen en se ha ynvestearre yn duorsummens”, stelt Jikkie Ruiter.

Klaas-Jan Semplonius bracht een amendement in waarin centraal stond dat ook andere dorpshuizen geld nodig hebben voor achterstallig onderhoud en die moeten op vergelijkbare wijze als ‘It Joo’ aanspraak kunnen maken op een gemeentelijke bijdrage. De FNP keerde zich net als het CDA tegen dit amendement. Volgens Greidanus gaat het voorbij aan de oorzaak van de problemen van ‘It Joo’. De vergelijking van Semplionius van het gemeentehuis inzake duurzaamheid en andere zaken met die van de problematiek van ‘It Joo’ sluiten niet bij elkaar aan, zo vindt hij. Hoewel de raad binnenkort nieuwe kaders stelt met betrekking tot dorpshuizen, lag er afgelopen donderdag dus een voorstel om te kijken naar een individueel dorpshuis, stelt Semplonius. ,,Wij hadden daarom liever een integrale benadering gezien in plaats van separaat naar ‘It Joo’ te kijken.”