Yn ‘e Lijte en het winnen van een halve kip

Talrijke inwoners binnen het verspreidingsgebied van deze krant pakken met regelmaat de keu uit het rek. Gezelligheid staat voorop aan het groene laken en dat leverde ook nog eens creatieve namen op. Joshi Kuiper luisterde naar het tikken van de ballen, de verhalen en portretteerde kort acht biljartclubs. De tweede club die in het daglicht wordt gezet is Yn ‘e Lijte uit Folsgare.

FOLSGARE Bij binnenkomst in het dorpshuis van Folsgare is de wekelijkse biljartavond al onderweg. De club heeft twee groepen. Een A-groep die op donderdag biljart en de B-groep die zich elke woensdag over het biljartlaken buigt.

De oorsprong van Yn ‘e Lijte ligt bij de drie oprichters: Wieger Boonstra, Wybe Sweering en Jan Twijnstra, die in oktober 1970 met de biljartclub begonnen. Voorheen speelden de ploegen binnen Yn ‘e Lijte ook tegen andere dorpen. Nu wordt er tussen september en maart intern een competitie gehouden.

De B-groep speelt nog af en toe tegen een ander dorp. In ieder geval elk jaar tegen Nijland. Naast de interne competitie is er ook een jaarlijks toernooi voor het hele dorp. ,,Rond kerst en oud en nieuw is er een competitie voor heel Folsgare. Dan doen er altijd wel veel man mee. Dat toernooi is altijd het hoogtepunt van het jaar”, zegt Ulbe Haringa, lid van de club.

Haringa zit vanaf ongeveer 1985 bij de club. ,,In al die jaren hebben we natuurlijk een heleboel meegemaakt. We hebben wel eens een halve kip gewonnen en tijdens een toernooi ging een keu wel eens in twee stukken. Het is elke avond gezellig en elke keer is weer een belevenis.”

Joshi Kuiper