VHS nadert grens van 1100 leden

SNEEK - De Vereniging Historisch Sneek hoopt dit jaar de grens van 1100 leden de doorbreken.

Op 1 februari 2018 telde de vereniging 1034 leden. Een jaar later was dat aantal 1065, een plus van 31. De VHS mocht 61 nieuwe leden begroeten., zo meldt secretaris Henk Doevendans in het jaarverslag van 2018. De groei werd afgeremd doordat twintig leden zijn overleden en verder leden bedankten of vanwege het niet nakomen van de contributieverplichtingen van verenigingswege werden geschrapt.

Tijdens de jubileumbijeenkomst ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan op 1 september vorig jaar is en tijdens de thema-avonden wordt actief aan ledenwerving gedaan. Het bestuur zegt meerdere activiteiten te ontplooien om het ledental op te krikken tot over de 1100.

De VHS dat de afgelopen tijd haar digitale systemen moderniseerde en beveiligde, gaat dit jaar verder met het uitbreiden van de “clouddiensten” (extern beveiligd opslaan) en de verdere digitalisering van het archief. Er zal voor dat laatste verbinding worden gezocht met de gemeente SWF en er wordt onderzocht of de VHS kan “meeliften” op de systematiek van de diverse gemeenten.