Enkhuizerlaan in het Rysterbosk weer zo goed als nieuw

RIJS - Met de laatste aanplant van nieuwe zomereiken is de derde en laatste fase in het Rysterbosk afgerond. De Enkhuizerlaan, dichtbij het dorp Rijs, is hiermee grotendeels vernieuwd door het vervangen van oude bomen.

It Fryske Gea is in 2015 van start gegaan met het project, bestaande uit drie verschillende fasen voor een grootschalige vernieuwing van de Enkhuizerlaan. De 100 tot 150 jaar geleden beplante bomen hadden een hoge leeftijd bereikt en steeds meer eiken uit de laan bezweken door ouderdom.

Om de Enkhuizerlaan voor toekomstige generaties te behouden was het noodzakelijk groot onderhoud te plegen en een deel van de bomen te vervangen. Tijdens de laatste aanplant zijn er ca. 125 nieuwe laanbomen geplant aan de Enkhuizerlaan.

It Fryske Gea is als natuurbeheerder verantwoordelijk voor het onderhoud van het Rysterbosk en hecht grote waarde aan de natuurwaarden en het cultuurhistorisch belang. De Enkhuizerlaan is hier een goed voorbeeld van.

Verschillende boomsoorten

Als boomsoort is door It Fryske Gea zomereik gekozen. Een ander deel van de Enkhuizerlaan bestaat uit beuken. Een mix van verschillende boomsoorten in een laan is goed voor de biodiversiteit, beter bestand tegen ziekten en plagen en geeft meer beleving. Beide soorten zijn inheemse soorten die van nature goed groeien op de zandige bosbodem van het Rysterbosk. Naast de aanplant is het gehele pad opnieuw opgeknapt met lokaal gebruikt zand.