Magisch concert leerlingen basis- en voortgezet onderwijs

SNEEK Zo'n 300 leerlingen van zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs in en rondom Sneek doen dinsdag 5 maart in Theater Sneek mee aan het concert ‘Onze school is magisch’.

De reden voor dit bijzondere concert is dat stichtingen CVO Zuid-West Fryslân en Palludara samen gaan optrekken in een strategische alliantie. Mede met dit concert wordt daadwerkelijk inhoud gegeven aan deze nieuwe samenwerking. De leerlingen vormen met elkaar een groot orkest en koor. In verschillende samenstellingen zullen zij klassiekers en nieuwe nummers spelen.

Een dergelijk groot concert is voor voorzitter Joop Fortuin van het College van Bestuur Palludara een jarenlange wens die tot vervulling komt. ,,We wilden al langer met onze scholen iets organiseren op muzikaal gebied”. Binnen csg Bogerman bestaat al een langere traditie van muzikale projecten. Al tientallen jaren treden haar orkesten in binnen- en buitenland op. Deze ervaring nemen de leerlingen mee tijdens het samenspelen met de basisschool leerlingen.

Glenna van Dijkhuizen, al drie jaar trompettist Bogies & Bigband zegt: ,,Het is echt heel leuk dat de basisschoolleerlingen nu ook eens samen met ons spelen in plaats van dat we vóór hen spelen. Ze zien hoe het er bij ons aan toe gaat, oefenen goed en doen erg hun best. De muziek wordt soms aangepast, zodat iedereen op het eigen niveau mee kan spelen”. Glenna ziet voordelen in deze samenwerking: ,,Tijdens het repeteren help ik de basisschoolleerlingen met het spelen van de muziekstukken. Tegelijk is het voor mijzelf ook erg leerzaam om hen daarbij op weg te helpen. Maar bovenal is het natuurlijk gewoon erg leuk!” Berend Kamphuis, voorzitter College van Bestuur CVO Zuid-West Fryslân, ervoer dit ook toen hij een repetitie binnenliep: ,,Ik zag 80 leerlingen samen zingen, ik was even ontroerd. Het swingde echt en je kon zien dat ze er lol in hebben.”

‘Onze school is magisch’

De titel van het concert is ‘Onze school is magisch’. De letterlijke en figuurlijke betekenis hiervan komt als rode draad steeds weer terug in het concert. Op een letterlijke wijze door een heuse goocheltruc en, iets minder letterlijk, door het uitstralen van trotse gevoelens van de scholen. Er is zelfs een speciaal nummer gecomponeerd met deze titel.

Kaarten zijn (online) te koop bij Theater Sneek voor €5,-. Er vinden twee concerten plaats op 5 maart, ‘s middags om 16.00 en ‘s avonds om 19.30 uur.