Klinkende campagne gelanceerd

LEEUWARDEN De campagne Stem. Voor jouw geluid voor de provinciale verkiezingen in Fryslân is maandagmorgen 25 februari gelanceerd op het station van Leeuwarden. Commissaris van de Koning Arno Brok onthulde de campagnebeelden samen met muzikale Friezen die model stonden voor de posters.

                                                                                 

Acht banieren werden door de Commissaris van de Koning onthuld, met ieder een inwoner van Fryslân die in de Statenzaal van het provinciehuis met het eigen instrument poseerde. Henk, Henk, Sybrecht, Alinda, Harry, Akke, Helena en Tjibbe, voor een deel bij deze happening aanwezig, zetten hiermee de verkiezingsslogan kracht bij.

Eind 2018 werd muzikaal Fryslân opgeroepen zich als model aan te melden voor deze klinkende campagne. Het leverde zo’n zestig reacties op, waaruit acht mensen zijn geselecteerd op variatie in persoon en instrument. Zij werden geportretteerd in de Statenzaal van het provinciehuis, waar de politiek uiteindelijk bedreven wordt.

Voordat deze muzikanten hun geluid zo zuiver kunnen laten horen, stemmen ze. Zo doet de inwoner van Fryslân dat ook op 20 maart, de dag van de verkiezingen voor Provinciale Staten. Vandaar Stem. Voor jouw geluid.

Bij de aftrap van de campagne op maandagmorgen was er een hoop reuring op het Leeuwarder treinstation: door partijleden en medewerkers werd geflyerd, leuke gadgets werden uitgedeeld, het gesprek kon aangegaan worden en overal werd feestelijk muziek gemaakt, onder meer door de mensen die poseerden voor de campagnefoto’s.

Vanaf deze dag zijn de beelden met de muzikanten te zien op de websites en social media van provincie en Provinciale Staten. Ook duiken er rondom in Fryslân posters en flyers op en wordt geadverteerd in kranten en op radio en televisie.

Ook zijn op 25 februari de stemwijzers MijnStem.nl en Meestemmeter.nl in de lucht gegaan. Op deze websites kunnen kiezers reageren op stellingen en zien of en hoe partijen bij hun denkbeelden aansluiten. MijnStem.nl baseert dit op de verkiezingsprogramma’s voor de komende tijd en het nieuwe Meestemmeter.nl kijkt naar het gedrag van de partijen in de afgelopen periodes, zodat daadwerkelijke inzet duidelijk is.

Website
Via www.fryslan.frl/verkiezingen2019 is het campagnemateriaal te bekijken, meer informatie over de verkiezingen te verkrijgen en de stemwijzers te bezoeken.