Tijdelijk meer WW-uitkeringen door aflopende jaarcontracten en seizoenswerkloosheid

SNEEK Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in januari toe. Evenals in voorgaande jaren zorgen seizoenswerkloosheid en aflopende jaarcontracten voor een tijdelijke toename van de instroom in de WW. Werkgevers blijven kampen met personeelstekorten.

Eind januari telde Friesland 11.738 WW-uitkeringen. Dat is 3,5% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in januari toe met 1.141 uitkeringen (+10,8%). Een toename van de WW in januari is gebruikelijk vanwege het aflopen van jaarcontracten en het wegvallen van seizoenswerkgelegenheid in uitzendbureaus en sectoren als bouw, landbouw en vervoer & opslag. 

Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 18% (-2.570) minder WW-uitkeringen. Hiermee zet de dalende trend in de WW-ontwikkeling door die drie jaar geleden werd ingezet, al neemt het tempo van daling wel af. Door de aanhoudende economische groei verliezen minder mensen hun baan. WW’ers profiteren van de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt en vinden vaker werk.