Lezing ganzen in bibliotheek

SNEEK Marten Wesselius, natuurgids bij IVN Súdwesthoeke, geeft dinsdag 26 februari een lezing over ganzen in de bibliotheek van Sneek.

Wesselius is als "ganzenambtenaar" bij de provincie Fryslân nauw betrokken geweest bij het ganzenbeleid. In zijn presentatie komen alle soorten ganzen aan de orde. De avond begint om 19.30 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via bmf.nl/ganzen of in de bibliotheek.

Tijdens de avond wordt er onder andere aandacht besteed aan herkenning, verspreiding en ontwikkeling van populaties. Daarnaast wordt ingegaan op het volgen en onderzoeken van ganzen met behulp van halsbanden, pootringen. Natuurlijk komen de knelpunten van het “ganzenbeleid” aan de orde. Hoe gaan wij in Nederland om met de trekganzen en de standganzen? Welke verschillen zitten er in de aanpak, wat willen en doen de verschillende partijen zoals boeren, jagers, natuur- en vogelbeschermers en politieke partijen. Wat zijn de kosten en consequenties van de verschillende inzichten en belangen? Hoe krijgen we de kosten beheersbaar met behoud van duurzame populaties?

Smaakt deze lezing naar meer? Dan kun je je in de bibliotheek aanmelden voor een excursie met Wesselius op zaterdag 9 maart om 10.00 uur. De excursie in de buurt van Sneek duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Plaats van vertrek: parkeerterrein station Sneek.