FNP:’Wat is nut van inspraak als je niet nee kunt zeggen?

JOURE - De FNP in de gemeente de Fryske Marren stemde woensdagavond tegen de plannen van zandwinning omdat er geen draagvlak voor is. Dat stelde Jan Volbeda van de partij. ‘Van visserijbond tot recreatiesector, van omwonenden tot plaatselijk belangen en van natuurorganisaties tot duizenden mensen die een petitie hebben ondertekend: zij hebben allemaal aangegeven dat er geen draagvlak voor is.’

Volbeda zei verder dat de optelsom van zaken die het IJsselmeer vernielen verder ten grondslag lag aan het besluit van de partij om tegen te stemmen. ‘Keer op keer wordt het Natura 2000 gebied aangetast. Met windmolens, drijvende zonneparken, laagvliegroutes en dan nu ook nog een zandwinningsfabriek.’

Olaf Storms van de VVD vond dat het inzicht van de FNP rijkelijk laat kwam. ‘Dit zijn allemaal projecten die al jaren in ontwikkeling zijn.’

Ogen geopend

Volbeda gaf te kennen dat de ogen van zijn partij werden geopend op een bijeenkomst van Bosk en Greide waarin opeens alle negatieve effecten voor het voetlicht kwamen. Maar ook dat de politieke partijen, maar ook tegenstanders al heel lang het gevoel hadden dat het een gelopen koers was en dat er niets meer in te brengen was. Toen duidelijk was dat dit niet het geval was, heeft de FNP haar koers heroverwogen. ‘En dat is je plicht ook als raadslid.’

Geen nationaal belang

Hij zei dat zijn partij tot het petear nog geen definitief standpunt had ingenomen en dat ze zich tijdens het petear had gerealiseerd dat het nog niet te laat was om het tij te keren. Ook vond de FNP dat het nationaal belang waar steeds op gehamerd wordt helemaal niet bestaat. ‘Want er is geen tekort aan zand en het wordt zelfs geëxporteerd naar andere landen.’

Diskwalificatie van de inspraak

Dat er wel degelijk negatieve effecten zijn op natuur en milieu en dat die alleen gecompenseerd en gemitigeerd worden was verder doorslaggevend voor de fractie. En dat VVD en CDA vonden dat de FNP op dit laatste moment niet nee had mogen zeggen vond hij een diskwalificatie van de inspraak. ‘Want als dat niet kan, wat heeft inspraak dan nog voor zin?’vroeg hij de aanwezigen.

Als u nog een keer applaudiseert laat ik de zaal ontruimen

Dit kwam hem op applaus uit de zaal en andere delen van het gemeentekantoor te staan. En dat werd direct weer afgestraft door de burgemeester die van te voren had aangegeven dat dat soort uitingen verboden zijn. ‘Als u dit nog een keer doet, schors ik de vergadering en laat ik de zaal ontruimen,’ zo sprak hij.