Lezing Just van Es in Oosterkerk

Sneek - Just van Es geeft dinsdag 21 oktober om 20.00 uur in de Oosterkerk in Sneek een lezing met als thema Religie als verstrikking en ontknoping.

Just van Es werkte als godsdienstfilosoof aan universiteiten in Nederland en Indonesië, was instellingspredikant in het Diaconessenhuis in Heemstede en de Heldringstichtingen in Zetten,  directeur van de Interkerkeijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking ICCO en tot zijn emeritaat predikant in Wassenaar. Hij woont nu bij Doodstil. Publicaties onder andere over religieuze taal, ironie, paradox.

Het lijkt zo logisch dat we iets zouden moeten dóen om het ware, het goede leven te bereiken. Het diep menselijk verlangen naar goedheid wordt dan ook vaak, vooral door de godsdiensten, vertaald in een moeten. Maar wat zo vanzelfsprekend lijkt is in werkelijkheid een val: hoe meer we ernaar streven dat doel te bereiken, hoe meer het buiten bereik raakt. Juist omdat we moeten, kunnen we niet. Jezus vond een uitweg.  Ook andere tradities, zoals Zen of de Tao  bieden ons uitwegen uit de val van het moeten. Het geluk is niet maakbaar en toch kunnen we iets doen: “een doen dat geen doen is”.