Aanleg 'fietssnelweg' Sneek en Jutrijp begonnen

SNEEK - Het werk aan de provinciale weg (N354) tussen Sneek en Jutrijp is begonnen. Aannemer Van Gelder voert de werkzaamheden uit en is momenteel bezig om een nieuwe duiker aan te leggen en start in het najaar met het werk aan de Kerkslootbrug. Volgend jaar wordt bij de afslag naar IJlst een ovonde gemaakt en komt er een nieuw fietspad tussen Sneek en Jutrijp. In juli 2015 moet het werk klaar zijn.

Tot december 2014 voert de aannemer vooral voorbereidende werkzaamheden uit. Ook legt de aannemer een aantal bypasses aan, zodat het verkeer door kan blijven rijden. Het slopen van de Kerkslootbrug gebeurt nog dit jaar. De ovonde en het fietspad worden volgend jaar aangelegd. De grond waar de ovonde en het fietspad komen te liggen is veengrond. Deze grond moet eerst inklinken, voordat de weg kan worden aangelegd. Wanneer de grond niet inklinkt kunnen er scheuren en verzakkingen ontstaan in nieuwe wegen. Dat moet worden voorkomen door veel gewicht op de veengrond te leggen. Dit noemen we voorbelasten. Bij de ovonde en het fietspad gebeurt dit door middel van grote bulten zand. De bulten blijven de hele winter liggen, tot de grond voldoende is ingezakt. Deze periode van voorbelasting duurt ongeveer een half jaar. Hierna kan de aannemer in het voorjaar van 2015 verder met de aanleg van de ovonde en het fietspad.

Fietssnelweg

Het nieuwe fietspad komt tussen de provinciale weg en de parallelweg te liggen. Het fietspad wordt benoemd als ‘fietssnelweg’. Dit betekent een breed, veilig en comfortabel fietspad, waarbij fietsers voorrang krijgen op kruispunten met autowegen. Bromfietsers mogen niet op de fietssnelweg rijden, die kunnen de parallelweg gebruiken.