Inwoners Zuidwesthoekgemeenten tevreden over dienstverlening sociale dienst

Sneek - Inwoners van de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslângeven de dienstverlening van de sociale dienst het rapportcijfer 7,2. Dit blijkt uit de resultaten van het WWB cliëntentevredenheidsonderzoek 2013. Aan dit onderzoek hebben een kleine duizend inwoners van beide gemeenten meegedaan. (129 uit Littenseradiel en 850 uit Súdwest-Fryslân).

Wethouder Sjoerd Tolsma van Súdwest-Fryslân is zeer tevreden met deze uitkomsten. ,,Het onderzoek toont aan dat we goed bezig zijn en oog hebben voor de behoeften van onze inwoners. De uitkomsten geven bovendien een paar concrete punten aan die we de komende tijd kunnen verbeteren.” Het onderzoek is uitgevoerd door het SGBO (een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau) en maakt deel uit van het landelijke tevredenheidonderzoek WWB. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de Zuidwesthoekgemeenten te vergelijken met die van andere gemeenten. Inwoners hebben gemiddeld een 7,2 gegeven voor de eerstelijnsdienstverlening (de balie, bereikbaarheid en informatievoorziening). De cliënten zijn positief over de telefonische bereikbaarheid de openingstijden van de sociale dienst. Het verstrekken van informatie over andere gemeentelijke regelingen kan echter beter. De medewerkers van de gemeente hebben van de inwoners gemiddeld een 7,1 gekregen. Het meest tevreden is men over het respecteren van de privacy en de stiptheid van de gemaakte afspraken. De inwoners zijn echter wel van mening dat de consulenten op sommige gebieden hun kennis moeten uitbreiden. Het cijfer voor de re-integratietrajecten is gemiddeld een 6,5. Vooral de aandacht van de begeleider en de snelheid waarmee het traject is opgestart werden positief beoordeeld door inwoners die een re-integratietraject volgen of hebben gevolgd. Het minst positief zijn zij over het uiteindelijke resultaat van het traject.           Conclusie De eindconclusie van het onderzoek is dat de inwoners tevreden zijn over de dienstverlening van de sociale dienst. Uit de vergelijking met andere gemeenten blijkt dat de meeste resultaten gelijk zijn aan de landelijke gemiddelden. Voor meer informatie Het volledige rapport is te vinden op de gemeentelijke websites.