Ingezonden: Odyssee

Lemmer - Ingezonden

Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud. Odyssee; oh nee! Odyssee faalt, staat er boven een ingezonden stuk van 29 augustus in de L.C. Deze aanklacht tegen de sterkhouder van het Sneker openbaar regulier onderwijs is uit mijn hart gegrepen en had al veel eerder geschreven moeten worden. Odyssee faalt namelijk al vanaf haar bestaan. Aan de buitenkant de schone schijn ophouden dat het promotioneel en organisatorisch prima loopt en nu bovenal koketteren met de waan van het moment; het Steve Jobs gebeuren. Maar daarnaast qua personeelsbeleid een totaal schrikbewind uitvoeren. Want waar het echt om gaat, de bevlogen mensen op de werkvloer, die zijn doodsbenauwd hun mond nog open te doen uit angst hun baan te verliezen. Dat is er ondertussen wel ingehamerd door dit “Polit Bureau”. Er heerst dus een angstcultuur en dat kan nooit ten goede komen aan het geven van goed onderwijs. Geheel in stijl binnen dit feodale regime past het willekeurig aanstellen en even zo makkelijk ontslaan van directeuren, als ze niet als vazal slaafs de bevelen van Odyssee opvolgen en naar personeel toe uitstralen wat het wel en niet mag doen. Wat dat teweeg brengt; daarover in willekeurige volgorde: Verdeel en heers politiek; manipulatie, intimidatie en machtsmisbruik; Tekenend hoog ziekteverzuim de laatste jaren; Er is een zwijgplicht opgelegd aan personeelsleden om ongenoegens te ventileren; als slechts een marionet word je zonder medeweten “verbannen” naar hoe het hun het beste uitkomt; vooropgezette tactiek om je “fijntjes te lozen”, mocht dat in hun straatje te pas komen; wie vertrouwt wie nog; angst om te praten, want wie is de Spin Doctor en leven in je eigen cel en de tijd uitdienen...Lang leve het Sneker openbaar regulier onderwijs. Kortom Odyssee, blijf hautain staan achter - in jullie vertroebelde ogen- prima imago, blijf doof en blind voor de realiteit van de werkvloer, of leg je oor eindelijk eens een keer echt te luister en handel daarnaar. Keer simpelweg terug naar kwaliteit van onderwijs Moeilijker is het niet en het zou iedereen ten goede komen... Sneek, A. van Aartsen Odyssee schreef gister op haar website de volgende reactie:

Reactie op vervelende anonieme berichten in de pers

In de Leeuwarder Courant van 29 augustus en het Sneeker Nieuwsblad van 10 september jl. hebben kwetsende artikelen gestaan over Odyssee. Ze zijn ondertekend door Paul Keerweer en A. van Aartsen uit Sneek. Beide personen zijn in de Odysseeorganisatie niet bekend en lijken in Sneek en omgeving niet te bestaan. Binnen de Odysseescholen zien we gepassioneerde, hardwerkende mensen die door deze berichtgeving van streek zijn. Uiteraard zouden we met de schrijver(s) van de stukken het gesprek willen aangaan over de teleurstelling en pijn die uit de artikelen spreekt. We distantiëren ons uitdrukkelijk van deze anonieme aantijgingen die ten doel lijken te hebben onze organisatie schade te berokkenen. Bestuur, directie en personeel van de Odysseescholen