Opening Dorpstuin Heeg

HEEG - De Groen(t)e Beweegtuin in Heeg bij Zorgcentrum Talma State in Heeg wordt vrijdag 19 september geopend.

Een plek om te zaaien en te oogsten, te plukken en te eten, te leren en te genieten - dat stond een groep tuin-enthousiasten voor ogen toen zij een plan maakten voor een dorpstuin in Heeg bij zorgcentrum Talma State. Dat werd een bloementuin met vlinder- en bijenplanten waar oud en jong, mens en dier elkaar kan ontmoeten en een groentetuin waar samen getuinierd kan worden, geoogst en gegeten om tuinkennis over te dragen van oud op jong. Nu, twee jaar later, groeien de zonnebloemen tot aan de hemel en worden de eerste courgettes, bietjes en tomaten geoogst. Op initiatief van de Fysiotherapiepraktijk Heeg in samenwerking met zorggroep Tellens werd aan het plan een serie beweegtoestellen toegevoegd, met als resultaat een Groen(t)e Beweegtuin, waar jong en oud kan tuinieren en bewegen.

Vrijdag 19 september om 15.00 uur wordt de Groen(t)e Beweegtuin geopend met een tuinfeest voor jong en oud. Bijna-Hegemer Hans Wiegel, wethouder Durk Stoker en tv-presentatrice Olga Commandeur (Nederland in beweging) komen samen de openingshandeling verrichten. Samen zullen zij een begin maken met de aanleg van een bessenborder rondom de beweegtuin. Maar vanzelfsprekend gaat Olga Commandeur de aanwezigen ook voor in een Hegemer editie van Nederland in Beweging.

Met de aanleg van de bloementuin, de groentetuin, de beweegtuin en de herinrichting van de groene ruimte rondom dorpshuis It Heechhús zijn de vrijwilligers van Dorpstuin Heeg nog niet tevreden. De groentetuin zal volgend jaar worden uitgebreid met kindertuinen en een bessenpad. Met de gemeente Súdwest Fryslân zijn gesprekken gaande over de inrichting van een groen dorpsplein waar nu het parkeerterrein van het dorpshuis is gelegen. De Dorpstuin Heeg-groep wil aandacht voor een groene inrichting van het dorp en dorpsgenoten enthousiasmeren voor (moes-)tuinieren. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de kennis van de oudere Hegemers met veel tuinervaring en worden kinderen van beide scholen, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal betrokken bij de tuin.