Werkzaamheden Verbindingsweg Balk van start

BALK - Gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Frans Veltman van gemeente De Friese Meren gaven vandaag  het startsein voor de aanleg van de Verbindingsweg Balk. Deze nieuwe weg sluit straks aan op de provinciale weg van Balk naar Lemmer en op de Jachtlustweg. En draagt bij aan een betere ontsluiting van Balk. In het voorjaar van 2015 kan het verkeer over de nieuwe weg rijden.

De provincie Fryslân en gemeente De Friese Meren leggen elk een deel van de weg aan. Voor de provincie start aannemer Koninklijke Sjouke Dijksta met de aanleg van de aansluiting op de provinciale weg N359. Eind oktober neemt de aannemer Schagen Infra b.v. van de gemeente het over en begint met het grootste gedeelte van de weg. Namelijk het stuk vanaf de aansluiting tot aan de Jachtlustweg. Tijdens de eerste wegwerkzaamheden moet het wegverkeer rekening houden met een afzetting van één rijstrook van de provinciale weg van Balk naar Lemmer. Het verkeer wordt dan geregeld met verkeerslichten. Aan het einde van de provinciale werkzaamheden moet het verkeer omrijden, omdat de aannemer dan de nieuwe aansluiting gaat asfalteren. Gemotoriseerd verkeer op de  Munnikeleane en de Rûchhústerwei mag tijdens de werkzaamheden voor de aansluiting de provinciale weg niet oversteken. Fietsers en bromfietsers mogen dit wel. Voor de werkzaamheden van de gemeente wordt de Jachtlustweg één dag afgesloten. De verbindingsweg Balk is mede mogelijk gemaakt door de Gebiedsagenda Súdwesthoeke. Dit is een initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslȃn, De Friese Meren, de provincie Fryslȃn en Wetterskip Fryslȃn. De partijen werken via een gezamenlijk uitvoeringsprogramma aan projecten op het gebied van economie en toerisme, leefbaarheid en voorzieningen, natuur, landschap en water, duurzaamheid en het behoud van de cultuur en cultuurhistorie.