Friese Koers: geen Brits afval

SNEEK -  De Statenfractie Friese Koers wil absoluut geen Brits afval laten verwerken in de Afvaloven Harlingen. Fractievoorzitter Jelle Hiemstra: ,,Gedeputeerde Poepjes heeft door de verruiming van de REC milieuvergunning van 228.000 kiloton afval naar 280.000 kiloton afval de deur wagenwijd opengesteld voor Internationaal Afvaltoerisme."

Allereerst lopen de inwoners van de gemeente Harlingen en verre omstreken een extra volksgezondheidsrisico door afval uit Engeland, meent Hiemstra. ,,Het is te bizar voor woorden dat na het dioxine-eieren schandaal, waarbij de burgers van Harlingen en omstreken nog steeds geen idee hebben wat de bron is, de deur nu wordt opengezet voor afval vanuit Engeland. Ook loopt het Werelderfgoed de Waddenzee een extra hoog risico op een milieuramp door het vervoeren van het Britse afval.  Het mag voor een iedereen duidelijk zijn dat het afval vervoerd moet worden, en dat dit naar zeer grote waarschijnlijkheid  over zee zal plaatsvinden. Dit kan enorme risico’s inhouden voor het milieu." Hiemstra is bang dat in de toekomst de poort open gaat voor afval uit bijvoorbeeld een land als Rusland, China of Noord Korea met steeds meer kans dat in het afval chemische of zelfs kernwapenafval zit, immers 2 procent van de inhoud van afval is niet te herleiden. Hiemstra: ,,Wil de provincie Fryslân Harlingen nu echt op de kaart zetten als een Internationale Afvaltoerismestad in plaats van Harlingen Cruiseport van Fryslân. Ik ben van mening dat dit maatschappelijk onverantwoord is. Verder is allang aangetoond dat er sprake is van een overcapaciteit voor de Afval verbrandingindustrie in Nederland en in economisch zin de REC te Harlingen duidelijk overbodig is geworden." Tenslotte wil Friese Koers dat Gedeputeerde Poepjes tijdens de aandeelhoudersvergadering van Westergozone geen toestemming verleent aan de Omrin om gebruik te maken van de haven in Harlingen voor het importeren van Brits afval.  ,,Het is een bekend gegeven dat de provincie Fryslân grootaandeelhouder is van de Westergozone”, aldus fractievoorzitter Jelle Hiemstra Inmiddels heeft de Statenfractie Friese Koers schriftelijke vragen gesteld.