AZ: Aandacht infovoorziening en bewegwijzering

SNEEK - Het Antonius Ziekenhuis Sneek zal meer aandacht schenken aan de informatievoorziening en bewegwijzering in het ziekenhuis.

Dit als gevolg van het onderzoek van de communicatiemiddelen voor patiënten dat in het voorjaar van 2013 uitgevoerd is in samenwerking met het Medisch Centrum Leeuwarden en ziekenhuis Tjongerschans (Heerenveen). Het ging om folders, de website, de formulieren, het gesprek met de zorgverlener en de bewegwijzering in het gebouw. Deze onderdelen in de communicatie werden getest op leesbaarheid en begrijpelijkheid. Daarbij richtten de ziekenhuizen zich met name op ‘laaggeletterden’: mensen die problemen hebben met lezen, schrijven en rekenen. In Friesland zijn dat er 70.000. Gebleken is, dat laaggeletterde mensen vaak ook lage gezondheidsvaardigheden hebben: vaardigheden om informatie over de gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. Europees onderzoek laat zien dat 27,6 procent van de volwassen Nederlanders (zeer) beperkte gezondheidsvaardigheden hebben. Om inzicht te krijgen in waar verbeterpunten liggen bij patiëntencommunicatie, ontwikkelde het CBO (expertise- en innovatiecentrum voor de zorg) met de ziekenhuizen een ‘toolbox’. Met de tools kan het ziekenhuis onder andere inzicht krijgen in de volgende punten op het gebied van communicatie met patiënten:  fysieke toegankelijkheid van het ziekenhuis (waaronder bewegwijzering); schriftelijke voorlichting (waaronder folders, vragenlijsten); digitale voorlichting (waaronder websites, informatiezuilen); mondelinge voorlichting (aan de balie en in de spreekkamer). Deze toolbox werd mede mogelijk gemaakt door Stichting de Friesland van De Friesland Zorgverzekeraar.