Su het ut weest (523)

Lemmer - SNEEK Deze foto van de Kolk is gemaakt rond 1932. De bebouwing links aan de Lemmerweg is vandaag de dag nagenoeg hetzelfde. Op de achtergrond aan de IJlsterkade de grote loodsen van bouwmaterialen en houthandel Ter Horst. Links daarvan de watertoren in zijn oorspronkelijke vorm. Rechts het kantoor en het kaaspakhuis van Halbertsma. Op de voorgrond de prachtige ophaalbrug uit 1901 die de Geeuwkade verbond met de Waterpoortsgracht. Helaas is deze brug in 1970 gesloopt en is er de huidige voor voetgangers en fietsers slecht toegankelijke “Wonderbrug” voorin de plaats gekomen.

Foto en tekst Vereniging Historisch Sneek e.o. Reacties op suhetutweest@hotmail.com of 0515426306.