Bernepoort behaalt eerste niveau certificeringstraject

SNEEK - Kinderdagverblijf Bernepoort heeft het eerste van drie niveaus behaald met als uiteindelijke doel certificering als “bernedeiferbliuw foar meartalige ûntwikkeling”.

Een afvaardiging van een onafhankelijke provinciale commissie heeft hiervoor de locatie bezocht en gekeken naar de uitvoering en het beleid op het gebied van tweetaligheid.  Naar verwachting behaalt Bernepoort in de loop van het jaar ook de andere twee niveaus waardoor het kinderdagverblijf voor het eind van dit jaar volledig gecertificeerd is. Op dit moment zijn de medewerkers in samenwerking met het Sintrum Frysktalige Berneopfang (SFBO), die dit traject begeleiden, bezig met het verder borgen van het tweetalige beleid, door dit te integreren in bijvoorbeeld het pedagogisch werkplan en de informatie voor ouders. In de dagelijkse praktijk zijn de pedagogisch medewerkers al heel ver met het werken volgens het tweetalig beleid. Mieke de Groot, locatiemanager Bernepoort: ,,Omdat het voor de taalontwikkeling van jonge kinderen belangrijk is dat de talen goed gescheiden worden aangeboden, biedt een deel van het team consequent het Nederlands aan en een ander deel van het team het Fries. Hierdoor worden beide talen dagelijks en duidelijk gescheiden van elkaar aangeboden. Uiteraard wordt dit ook doorgevoerd in taalspelletjes, liedjes, boekje lezen en de maandelijks wisselende thema’s bij Bernepoort. Van zowel de kinderen als de ouders krijgen we ontzettend leuke en positieve reacties.”