Uitwellingerga vreest woonboten

UITWELLINGERGA - Een groot deel van Uitwellingerga vreest de komst van drie uit de kluiten gewassen woonboten en bijgebouwtjes in de Oosterbrugsloot.

Vanavond is er een informatieavond over een nieuw ontwerpbestemmingsplan dat de eigenaren van de Hoekplaets, de broers Nelissen en de in België wonende compagnon Burghout, de mogelijkheid biedt om woonboten neer te leggen aan de landpunt tussen Oosterbrugsloot en Prinses Margrietkanaal. ,,En dat terwijl de oude gemeente Wymbritseradiel, nadat in de jaren zeventig het Grachtenplan voor permanente - en recreatieve bewoning werd ontwikkeld, de arken tijdelijk verplaatste naar de overkant van de Oosterbrugsloot. Tijdelijk vanwege nautische en landschappelijk redenen. Verder stond geen enkel bestemmingsplan recreatie toe in de genoemde landpunt. In de woonschepenverordening van de gemeente Wymbritseradiel wordt vermeld dat woonarken niet onder het regime vallen van de Ligplaatsenverordening. In die verordening is vastgelegd dat er een woonschepenlocatie is de gemeente is, namelijk aan de Koaldyk in Heeg. Dat dreigt nu te worden veranderd. Tot ergernis van de omwonenden. ,,Volgens ons wordt de raad verkeerd voorgelicht", aldus de omwonenden. Het gaat volgens hen niet om de vervanging van de twee sterk verwaarloosde woonboten die er nu liggen. De nieuwe woonarken openen mogelijkheden voor recreatie, zoals de in 2002 gebouwd appartementen in de Hoekplaets die permanent bewoond zouden moeten worden. Dat laatste gebeurt volgens de omwonenden niet.  Ze zijn bang dat dit het begin is van nog meer recreatie-activiteiten, voor aantasting van het woongenoot door de aanblik van de grote woonboten en overlast van bestemmingsverkeer.