Expositie Kinderkunst in Bibliotheek Sneek

SNEEK - In bibliotheek Sneek is van 20 februari tot en met 12 maart een selectie kinderkunstwerken te zien, die kinderen bij Kinderwoud Kinderopvang maken tijdens het thema Kunst.

Niet alleen de kinderen van de buitenschoolse opvang, maar ook kinderen van de kinderdagopvang en de peuterspeelzalen nemen vanaf begin januari deel aan diverse kunstworkshops en leuke kunstactiviteiten. Kinderwoud ontwikkelt het hele jaar door thema's die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Door iedere periode een nieuw thema aan te snijden en een nieuw programma te maken, biedt Kinderwoud veel variatie aan activiteiten. Op alle locaties van Kinderwoud in de regio Sneek, maar ook in Tytsjerksteradiel en Heerenveen werken de kinderen naast een vast dagritme volgens die activiteitenprogramma. In bibliotheek Sneek komen alle kunstwerken van de locaties in Sneek te hangen. Iedereen kan tijdens de openingsuren gezellig komen kijken! Op de website van Kinderwoud is te zien welke activiteiten er allemaal zijn tijdens de Kunst-weken.