Werkbezoek college SWF aan RSG

SNEEK - Het voltallig college van B&W van de gemeente Súdwest-Fryslân bracht dinsdag een werkbezoek aan de RSG Sneek. De school vindt het belangrijk dat haar deuren open staan voor de  maatschappij.

Na een korte uiteenzetting  door de rector-bestuurder Sixtus Haverkamp kreeg een tweetal leerlingen het woord. Ze vertelden op een leuke manier wat hun ervaringen met de school zijn. Beide hebben gekozen voor RSG Sneek vanwege de plezierige sfeer en de persoonlijke omgeving. Bovendien kun je op deze school een aantal keuzes maken die buiten het reguliere programma om gaan, zoals extra sport, muziek en een programma voor hoogbegaafde leerlingen. De school staat de afgelopen jaren goed bekend en het leerlingenaantal heeft een behoorlijke groei doorgemaakt. Na deze verhalen werd nog een aantal vragen gesteld door het college. Tenslotte was er nog een rondgang door de school. Na een bezoek aan de druk bezette mediatheek werd gekeken bij een programmaonderdeel van vmbo intersectoraal, waarin de leerlingen een opdracht krijgen om in de zorgsector een eigen bedrijfje op te zetten. De school richt zich onder andere op de exacte vakken en daarom werd ook een bezoek gebracht aan de uitstekend geoutilleerde  afdeling biologie, natuurkunde en scheikunde RSG houdt woensdag 19 februari van 16.30 tot 21.00 uur een Open Dag. Op de foto vlnr.: Sixtus Haverkamp (rector-bestuurder), de wethouders Leo Pieter Stoel, Gea Akkerman en Wigle Sinnema, plaatsvervangend rector Roelof Veenhoven, wethouder Maarten Offinga, burgemeester Hayo Apotheker en wethouder Sjoerd Tolsma.