Bouw Wizer in Sneek van start

SNEEK -   De bouw van het nieuwe Educatief Kindcentrum WIZER op het voormalig volkstuinencomplex in Sneek is officieel gestart. 

In dit project werken Odyssee openbaar onderwijs Sneek en Sisa kinderopvang samen. Kinderen krijgen hier straks vijf dagen per week een samenhangend aanbod van basisonderwijs, opvang en activiteiten. Odysseeschool Obs Driemaster (locatie Noord) en kinderopvang van Sisa betrekken het pand na de zomer van 2013. Kinderen kunnen straks tussen 07.00 en 18.30 uur terecht in het nieuwe educatief kindcentrum. De leerlingen krijgen onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden en talenten, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het onderwijs wordt op een vernieuwende manier georganiseerd, volgens de concepten Wizer (peuters) en Slim Fit (groepen 1 t/m 8). Wizer Wizer is een nieuwe vorm van kinderopvang. De talenten en interesses van peuters staan centraal. Hier wordt flexibel op ingespeeld, zodat kinderen zich op eigen wijze kunnen ontwikkelen. Een groep bestaat uit maximaal 15 peuters en wordt begeleid door 2 pedagogisch medewerkers. Kinderen die meer willen en kunnen, krijgen extra uitdaging. Peuters met een eventuele achterstand ontvangen juist extra begeleiding. Wizer speelt in op de behoeften van ieder kind, de overgang naar de basisschool wordt zo eenvoudiger. Slim Fit Slim Fit is een vernieuwende manier van lesgeven. Het doel is optimale ontwikkeling van alle leerlingen. De ‘jaarklas’ met vaste leerkracht wordt losgelaten. Kinderen komen wél in een stamgroep met leeftijdsgenoten. Ieder kind volgt een duidelijk dagrooster met taken, ingedeeld in blokjes van 15 minuten. De dag begint in de eigen stamgroep, daarna worden gerichte instructiemomenten door een specialist (rekenen, taal of spelling) afgewisseld met zelfstandig werken op het werkplein. Kinderen uit verschillende groepen werken daar tegelijk. Ze kunnen elkaar helpen, een leerkracht is beschikbaar voor vragen. Zo ontstaat meer ruimte voor begeleiding en flexibiliteit, passend bij wat een kind nodig heeft. Leerlingen volgen vakken als lezen en wereldoriëntatie ’s middags in hun eigen stamgroep. De talenten van leerkrachten worden slim ingezet bij de verdeling van de instructiemomenten, ze zijn samen verantwoordelijk voor alle leerlingen.   Verhuizing Het nieuwe centrum is naar verwachting rond de zomer van 2013 klaar. Leerlingen van Obs Driemaster (locatie Noord) verhuizen direct na de zomer naar het nieuwe pand. Het moderne, boogvormige gebouw krijgt een flexibele indeling, passend bij de vernieuwende onderwijsconcepten. Bij de bouw wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen.