Collecteer meer voor de Hersenstichting

SNEEK - Voor de collecteweek van 4 tot en met 9 februari is de Hersenstichting dringend op zoek naar nieuwe collectanten.

Door één keer per jaar een uurtje of twee te collecteren voor de Hersenstichting helpt u vier miljoen mensen in ons land die leiden aan een hersenaandoening of hersenziekte. Het collectegeld wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en samenwerkingsprojecten. Door uw hulp hebben patiënten daar uiteindelijk voordeel van. Aanmelden kan bij Akke Hornstra, tel. 06-13778491 of per mail ahornstra@hersenstichting.nl Informatie kunt u vinden op de website www.hersenstichting.nl