Drukkerij De Vries Vouwkartonnage sluit contract voor 3 jaar met Leo Reitsma/Huthamaki

SNEEK -  Vanaf januari 2013 hebben de beide firma’s contractueel vastgelegd dat Leo Reitsma gedurende 3 jaar alle afval bij Drukkerij De Vries ophaalt en dat dat 100 procent recycled wordt.

Voor Drukkerij De Vries is het van belang dat in het kader van de ISO-certificering dit systeem geborgd is. Tevens hebben Drukkerij De Vries enLeo Reitsmageïnvesteerd in nieuwe perscontainers en een volledig geautomatiseerd intern afval transportsysteem ! Op jaarbasis betreft het circa 150.000 euro aan besparingen en voldoet Drukkerij de Vries Vouwkartonnage tevens aan de strenge milieueisen die o.a. de overheid maar ook diverse afnemers in de toekomst aan het bedrijf stellen. Drukkerij De Vries gaat volgend jaar haar capaciteit verder uitbreiden en dienaangaande zijn de gesprekken met diverse potentiële machineleveranciers opgestart. Men verwacht in januari a.s. tot een definitieve overeenkomst te komen met de drukpersleverancier. Het bedrijf zal daartoe tevens nieuwe personeelsleden werven. Drukkerij De Vries Vouwkartonnage b.v. produceert consumentenverpakkingen voor de food- en non-foodmarkt en heeft haar klanten grotendeels in Nederland maar ook in het buitenland. Het bedrijf is toonaangevend en de grootste in haar sector ! Foto: links Jacob Cats (Leo Reitsma) en rechtsJan Streppel (Drukkerij De Vries Vouwkartonnage b.v.).